آيت الله حسين نوری همدانی : قوم بني اسرائيل يك قوم پيمان‌شكن و دروغ‌گو هستند و از كارهاي آنها لجاجت، عهد‌شكني و پيغمبر‌كشي است تا جايي كه در يك روز 70 پيغمبر را كشتند

خبرگزاری رسا :آيت الله حسين نوری همدانی، از مراجع تقليد در قم گفت يهود و نصارا بسيار از پشت به اسلام خنجر زده اند و قوم يهود، قومی پيمان شکن و دروغگو است.
اين مرجع تقليد اشاره قرآن به قوم يهود را مد نظر قرار دادند و افزودند: يهود و نصارا چقدر به اسلام از پشت خنجر زدند و در 120 مورد از قرآن اسم حضرت موسي ـ ع ـ به كار رفته و بيشتر قصه‌هاي قرآن هم مربوط به قوم بني اسرائيل است. اينها يك قوم پيمان‌شكن و دروغ‌گو هستند و از كارهاي آنها لجاجت، عهد‌شكني و پيغمبر‌كشي است تا جايي كه در يك روز 70 پيغمبر را كشتند و در نهايت چون منحرف شدند خداوند هم نور هدايت را در دل آنها خاموش كرد.
آيت الله نوری همدانی گفت در سال گذشته غرب برنامه ‌ای برای جمع ‌آوری كتاب‌های تروريستی طرح كرد و قرآن را اولين كتاب تروريستي اعلام كرد. اين در حالی است كه قرآن بيش از همه‌ كتاب‌ ها در غرب و خود آمريكا به فروش می رسد.
وی گفت:" بنده هم جوابی برای جرج بوش نوشتم كه در قرآن خدشه نكنيد، اگر خدشه كنيد اصل يهود و نصارا زير سوال می رود، زيرا شما از يهود و نصارا هيچ چيز در دست نداريد و اين قرآن است كه تاريخچه‌ دين يهود و نصارا را تشريح كرده است."
به گفته آيت الله نوری همدانی، قرآن دو بشارت می ‌دهد اول اينكه يهود و نصارا حيله و نيرنگ‌هايی بر ضد اسلام دارند تا نور خدا را خاموش كنند، ولی بدانيد خداوند نور خود را خواهد رسانيد و دوم آنكه خداوند پيامبر اسلام را فرستاده و تمام اديان را مغلوب خواهد كرد.