بسيج لشگر 17، نيروی انتظامی وزارت اطلاعات, برای اجرايى امر به معروف و نهى از منکر در قم

ايرنا : دادستان جديد عمومى وانقلاب قم اعلام کرد : با مظاهر فساد و هرگونه منکر در اين شهر مقدس بطور جدى مبارزه خواهد شد. حجت الاسلام والمسلمين "عبدالرضا نعمت اللهى" روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود : در حالحاضر اين دادستانى با فعال کردن " ستاد پيشگيرى و مقابله با جرايم ويژه " فعاليت هاى خوبى انجام داده است . وى افزود : در اين ارتباط يکى از خيابانهاى قم روز گذشته توسط اين ستاد از مظاهر فساد پاکسازى شد. وى يادآور شد : اين طرح با هدف فرهنگ سازى و تثبيت ارزشهاى اسلامى وارتقا سطح آگاهى جامعه نسبت به تهاجم فرهنگى و احياى فريضه امر به معروف و نهى از منکر انجام مىشود.

 نعمت اللهى از ديگر اهداف اين طرح را ايجاد احساس امنيت براى مردم و ناامن کردن محيط براى اراذل و اوباش و مجرمين و افرادى که عفت عمومى را جريحه دار مىکنند، ذکر کرد. وى اضافه کرد : عمليات اجراى اين طرح که از قبل اطلاعات آن در زمينه مظاهر فساد و فعاليت هاى اراذل و اوباش توسط اداره کل اطلاعات و لشگر۱۷ علىبن ابيطال بدست آمده بود، بوسيله ماموران نيروى انتظامى انجام شد. وى گفت : در اين زمينه ۳۰ نفر مزاحمين نواميس مردم و اراذل و اوباش سابقه دار دستگير،۳۰ واحد صنفى بازرسى و تعدادى از اين واحدها پلمب شد.

نعمت اللهى گفت : اجراى اين طرح ها به صورت مقطعى نيست و به صورت مداوم اجرا خواهد شد. وى گفت : دراين راستا طى دستورالعملى به نيروى انتظامى وضابطين دادسراها و واحد اجرايى امر به معروف و نهى از منکر، آنان مکلف به برخورد با جرايم مشهود شدند. وى افزود : طى اين دستورالعمل ضابطين نياز به دستور قضايى ندارند و طبق قانون بايد با مظاهرى ازجمله بدحجابى و مزاحمت هاى خيابانى برخورد کنند. نعمت اللهى ستاد پيشگيرى و مقابله با جرايم ويژه را متشکل از رييس کل دادگسترى قم ، دادستان ، فرمانده نيروى انتظامى، فرمانده لشگر۱۷ على بن ابيطالب ، فرمانده سپاه و مديرکل اطلاعات قم ذکر کرد. وى افزود : اين ستاد داراى کميته هايى از جمله مبارزه با سرقت ، مواد مخدر ، ارازل و اوباش و امنيتى و اجتماعى مىباشد.