دولت جمهورى اسلامى قصد دارد دختر ١٣ ساله اى به نام ژيلا را در شهر مريوان سنگسار کند

به کمپين نجات ژيلا ١٣ ساله از زندان و سنگسار بپيونديد

اطلاعيه ناهيد رياضى در رابطه با کمپين براى نجات ژيلا

هم اکنون اين دختر ١٣ ساله به سنگسار محکوم شده است. ژيلا دخترى است که ناخواسته در رابطه جنسى با برادر ١٥ ساله خود حامله شده است. رژيم اسلامى ايران ميخواهد اين کودک را سنگسار کند. من از طرف سازمان رهايى زن، از همه مردم ايران و همه نهادهاى اجتماعى که براى کودکان و ديگر حقوق انسانى در ايران و خارج از ايران فعاليت ميکنند ميخواهم که براى آزادى فورى اين کودک دست به فعاليت بزنند. ژيلا کودک است، يک کودک ١٣ ساله. او نبايد براى يک دقيقه هم در زندان بماند. ما انسانيم و نبايد شاهد زندانى بودن يک کودک در زندگيمان و در کشورى که زندگى ميکنيم باشيم، چه رسد به سنگسار و اعدام کودک.از همه مردم ايران و همه نهادها و سازمانهاى سياسى و اجتماعى ميخواهم که به کمپين براى نجات ژيلا بپيوندند. من از شما ميخواهم نامه اى براى رهايى اين کودک خطاب به سازمانهاى بين المللى بنويسيد. به يونيسف، به سازمانهاى مدافع حقوق زن، به اتحاديه هاى کارگرى. ما از سوى اين کمپين ضمانت ميکنيم که صداى شما را به گوش افکار عمومى غرب برسانيم. اگر ما بتوانيم ميليونها نامه براى نجات اين کودک بر عليه دولت ايران نوشته و با در دست داشتن آن به سازمان ملل و اتحاديه اروپا برويم، قدم مهمى براى نجات اين کودک برداشته ايم. از همه سايتهاى اينترنتى، وبلاگ گران آزاديخواه، از راديو و تلويزيونهاى مترقى و انساندوست ميخواهم صداى کمپين نجات ژيلا را به گوش همه برسانند. متن نامه اعتراضى را که در زير آمده است امضا کنيد. يا خودتان شخصا نامه بنويسيد. شما ميتوانيد متن اين نامه سرگشاده تهيه شده را به زبان مردم کشورهاى مختلفى که در آن ساکن هستيد ترجمه و سپس پخش کنيد. يادتان نرود جهت هماهنگى کمپين حتما يک نسخه از نامه و اقداماتتان را به آدرس ارائه شده بفرستيد.

با تشکر

ناهيد رياضى

ناهيد رياضى از کانون مرکزى رهايى زن، مستول کمپين عليه زندان و سنگسار شدن ژيلا در مريوان

تلفن تماس و اى ميل ناهيد رياضى:٤٠٥٤٣٩٩٢ ٠٠٤٥ nahid@mail.danbbs.dk

نامه سرگشاده براى نجات ژيلا ١٣ ساله!

ما امضا کنندگان نامه زير مطلع شديم که ژيلا کودک ١٣ ساله توسط يک قاضى در شهر مريوان زندانى و محکوم به سنگسار شده است. ما به دستگيرى و حکم سنگسار ژيلاى ١٣ ساله اعتراض داريم. کودک جايش در زندان نيست. کودک بايد هميشه و در همه حال از محبت پدر و مادر و افراد جامعه برخوردار شود. با دوستانش بازى کند و تحصيل کند. کودک نبايد مجازات شود. اين براى ما تکان دهنده است. سنگسار کودک با کشتار ميليونها نفر با بمب در يک جنگ قابل مقايسه است. ما خواهان آزادى فورى ژيلا هستيم. ما خواهان لغو مجازات اعدام و سنگسار هستيم. ژيلا را فورا آزاد کنيد!

نام و امضا :

.............................................................................................................

نامه اعتراضى خود را به آدرسهاى زير بفرستيد و براى ثبت تعداد نامه يک کپى از آن را براى ناهيد رياضى بفرستيد.

ٓادرس تماس با خاتمى، رئيس جمهور رژيم اسلامى ايران

President

Mohammad Khatami

The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran

E-mail: khatami@president.ir

and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY.

Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi

Ministry of Justice, Park-e Shahr, Tehran, Islamic Republic of Iran

Email- irjpr@iranjudiciary.org

پارلمان اروپا:

European Union

civis@europarL.eu.int