مهدی درويش از طيف شيراز تحكيم وحدت

انفعال سياسی دانشجويان نه گرايش به كار علمی كه ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی ببار آورده

بر دعوت از مهندس موسوی در انتخابات رييس جمهوری اصرار داريم ادامه روند كنونی مجلس هفتم عوارض نامطلوب خواهد داشت

مسوول روابط عمومی طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت اظهار داشت‌: در دو سال اخير، شاهد بي‌تفاوتی دانشگاهيان و دانشجويان به سياست و مسايل سياسی كشور بوده‌ايم. ما اين را خطرناك مي‌دانيم هرچند ممكن است برای عده‌يی خوشايند باشد و آن را مايه‌ ثبات وضعيت اجتماعی خود بدانند!

مهدی درويش ادامه داد: برای عده‌ای سكوت و خاموشی دانشجويان باعث ثبات وضعيت خواهد بود، ولی اين برای جامعه در بلندمدت خطرناك است. خاموشی و بي‌تفاوتی دانشجويان به مسايل سياسی باعث رويكرد آن‌ها به مسايل علمی در دانشگاه‌ها نشده، بلكه ما در چند سال اخير شاهد ناهنجاري‌هايی از نظر اخلاقی و اجتماعی در دانشگاه‌ها بوده‌ايم.

وی با اشاره به بحث انتخابات رياست جمهوری و حضور يا عدم حضور ميرحسين موسوی در صحنه‌ انتخابات گفت: دفتر تحكيم وحدت (طيف شيراز) طی بيانيه‌يی در نشست سالانه‌ خود از مهندس ميرحسين موسوی برای حضور در صحنه‌ انتخابات دعوت كرد. ما همچنان بر دعوت خود مصر هستيم و مطمئنا مهندس موسوی دارای دغدغه‌ها و نگراني‌هايی هستند كه باعث شده به طور قاطع آمادگی خود را برای حضور اعلام نكند. ما از گروه‌های دوم خردادی و اصلاح‌طلب مي‌خواهيم كه با شدت بيشتری از ايشان حمايت كنند و فضای جامعه را آماده كنند تا وی برای حضور در اين عرصه رغبت كند.

درويش ادامه داد: بعضی از گروه‌ها، با طرح مسايل حاشيه‌يی و معرفی نامزدهای ديگر، سعی دارند تا موسوی را از حضور در صحنه برحذر و منصرف كنند، ما اين را خطرناك مي‌دانيم و نسبت به ادامه‌ اين روند هشدار مي‌دهيم. ان‌شاءالله در فرصتی مناسب دغدغه‌های خود را به مهندس ميرحسين موسوی اعلام مي‌كنيم.

وی با اشاره به روند حاكم بر مجلس هفتم گفت: متاسفانه شاهد بحث‌های ناخوشايندی در مجلس هستيم و مجلس در جهت شعارها و وعده‌هايی كه تاكنون داده بود، عمل نكرده است. آن‌ها در وهله‌ اول حل مشكلات اقتصادی مردم را از اولويت‌های كاری خود برمي‌شمردند ولی امروز تمامی فشارهای خود را بر استيضاح وزرا، آن هم به دليل مسايل سياسی قرار دادند و اين برخورد با وزرا و دولت، عوارض نامطلوبی برای كشور خواهد داشت