فلمينگ: روند پردازش اورانيوم در ايران تحت نظارت آژانس قرار دارد

روزنامه‌ي سياتل تايمز به نقل از سخنگوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نوشت: روند پردازش اورانيوم در ايران تحت نظارت آژانس قرار دارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين روزنامه آمريكايي به نقل از مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي افزود: آژانس روند پردازش اورانيوم را به منظور حصول اطمينان از منحرف نشدن آن به طور كامل تحت كنترل دارد.
پيشتر آسوشيتدپرس به نقل از حسين موسويان گزارش داد كه ايران تحت نظارت كامل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مقداري گاز اورانيوم هگزافلورايد توليد كرده است.
اين خبرگزاري آمريكايي به نقل از حسين موسويان، رييس كميته‌ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي كشورمان نوشت: ما بخشي از اورانيوم طبيعي را كه در اختيار داشته‌ايم، تبديل و مقداري گاز اورانيوم هگزافلواريد توليد كرده‌ايم.
گاز اورانيوم هگزافلورايد ماده‌اي است كه براي غني‌سازي به دستگاه سانتريفوژ وارد مي‌شود.
بر اساس اين گزارش، موسويان ميزان گاز توليد شده را عنوان نكرد، با اين حال تاكيد كرد: ما عجله‌اي براي انجام غني‌سازي نداريم. چندين تن گاز اورانيومي كه توليد كرده‌ايم حاصل روندي آزمايشي بوده و قصد توليد صنعتي نداشته‌ايم.
وي در پايان تاكيد كرد: هر مرحله‌اي از اين روند تحت نظارت كامل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است و آژانس از هر ميلي‌گرم اورانيوم تبديل شده آگاه است.