حزب الله" به استقبال دوران پس از خاتمی اوباش كنسرت موسيقی زنان را در زنجان برهم زدند

نخستين اجرای گروه موسيقی بانوان استان زنجان بدليل حمله حزب الله با تشنج برگزار و سپس لغو شد. اوباش بازی و هتاكی هايی كه در اين جلسه گذشت درواقع تمرين همان برنامه‌ای است كه رهبر جمهوری اسلامی در پشت آن قرار دارد و حاكميت فاشيستي- حزب اللهی را برای دوران پس از خاتمی تدارك مي‌بيند.

به گزارش خيرگزاری سينا پيش از آغاز برنامه عده‌ای در محوطه‌ای فرهنگسرا تجمع كردند و همزمان با ورود تماشاگران شروع به خواندن سرودهای مذهبی كردند. اين درحالی بود كه در پی تماس‌های مكرر اعضای گروه برای حمايت نيروی انتظامی ، ماموران زن اين نهاد در محل حضور يافتند و پس از بازرسي‌های بدنی بسيار شديد تماشاگران به سالن آمفی تئاتر راهنمايی شدند.

حضور نيروهای اطلاعاتی امنيتی و اطلاعات سپاه پاسداران و اداره كل اطلاعات استان زنجان برای كنترل اوضاع بسيار چشمگير بود.

گروه موسيقی "مهرگان" در هاله‌ای از اضطراب و نگرانی كليد سل اين كنسرت پرآشوب را در شرايطی به صدا درآورد كه زنان تجمع كنند، آغاز به سردادن شعارهايی عليه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و حسين شاكری مدير كل اين اداره كردند.

حزب ا... مي‌ميرد / ذلت نمي‌پذيرد، سكوت هرمسلمان جنايت است به قران، شاكری حيا كن/ اداره را رها كن،‌ای مسئول بي‌غيرت/استعفا استعفا، مرگ بر منافق/ مرگ بر ليبرال، شعارهای اين زنان بود.

هنگام نماز تجمع كنندگان اقدام به خواندن دسته جمعی اذان و اقامه نماز جماعت در محوطه ی فرهنگسرا كردند.

ساعت 55/18 حدود 40 نفر از مردان در حمايت از زنان تجمع كننده با هدايت يك روحانی جوان وارد محوطه شدند و با سردادن شعارهايی چون:ای مسئول بي‌غيرت استعفا استعفا، مسئول آمريكايی استعفا،شاكری بي‌غيرت اخراج بايدگردد، همبستگی خود را با زنان حاضر در محوطه اعلام كردند.

جوانی از اين افراد رو به مسئولين حاضر در فرهنگسرا اعلام كرد:تازمانی كه كسی پاسخگوی ما نباشد به مدت هرچند روز هم كه باشد اينجا خواهيم ماند.اين افراد در ضمن پلاكارد برگزاری كنسرت را در مقابل درب فرهنگسرا سوزاندند و دور آن سرود "كجاييد‌ای شهيدان خدايی را در زمزمه كردند.

پس از مدتی يك روحانی و يك فرد لباس شخصی از مسئولين يكی از بنيادهای خيريه (كميته امداد موتلفه) در جمع حضوريافتند كه تجمع كنندگان با فرستادن صلوات از ايشان استقبال كردند. اين افراد درمذاكره با مسئولين ارشاد اعلام كردند: شما اگر قول بدهيد اين برنامه از فردا لغو شود اين بچه‌ها مي‌روند و كار به راهپيمايی بعداز نماز جمعه نمي‌كشد.

"بگذاريد آرامش زنجان حفظ شود وگرنه احساسات مذهبی در برابر اين برنامه خواهد ايستاد. شما به اين جوان‌ها احترام بگذاريد و در آستانه ماه رمضان احساسات مردم را تحريك نكنيد"

"ناصر مقدم"با رفع مسئوليت از خودش گفت: مسئولين فرهنگی، سياسی، مذهبی بيايند بگويند برگزار نشود تا من برنامه را لغو كنم.

"زين العابدين نصيریمسئول سينمای جوان استان زنجان نيز عنوان كرد: اگر جوان‌ها اين جا نيايند به فساد كشيده مي‌شوند، ولی روحانی مذاكره كننده با بيان اين كه "يا اينجا خراب خواهد شد با اين برنامه را تعطيل كنيد" مقدم رابه ميان تجمع كنندگان برد.

يكی ديگر از تجمع كنندگان گفت: آقای مقدم از مسئولين ارشاد آمدند اينجا كه البته مجبور هستند بيايند اينجا و به ما پاسخ بدهند. من اعلام مي‌كنم در صورتی كه به خواسته‌های برحق ما توجه نشود فردا با جمعيتی ده برابر اين در اينجا حضور خواهيم يافت.

"ناصر مقدم" با تبريك گفتن سالروز ولادت امام زمان سخنانش را آغاز كرد كه تجمع كنندگان از ادامه سخنانش جلوگيری كردند.

دراين زمان نوجوانی 14-15 ساله با گفتن اين كه"به جهنم، بگذاريد حرف بزند"جماعت را به سكوت دعوت كرد.

مقدم گفت:ما مطابق آئين نامه برنامه‌ها را اجرا مي‌كنيم و اين هم چيز جديدی نيست كه بگوييم موسيقی اجرا نشود. من فكر مي‌كنم عده‌ای با وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد آشنايی ندارند.

اين سخنان مقدم با واكنش حاضران رو برو شد.

مقدم سپس خطاب به جمعيت گفت :"ما بررسی مي‌كنيم و اگر مسئولين رده بالای شهر بگويند برنامه را لغو خواهيم كرد"

در اين هنگام يكی از تجمع كنندگان فرياد زد: آقای شاكری قول داده بودند كه اين برنامه اجرا نشود. بايد بدانيم كه از كدام مقام به اصطلاح اسلامی مجوز برای اين برنامه داده شده است. وی سپس رو به جمعيت ادامه داد: مطمئن باشيد قول مقدم دروغ است. يك قول درست و حسابی بدهيد.

درحالی كه مقدم قانع شده بودساعت 5/8 صبح فردا (پنج شنبه) به همراه شاكری مدير كل ارشاد در دفتر امام جمعه حضور يابد تا با نمايندگان تجمع كنندگان درحضور"واعظی امام جمعه زنجان مذاكره كنند، روحانی جوانی كه عملا هدايت تجمع كنندگان را در دست داشت روبه جمعيت گفت آقای مقدم به همراه شاكری صبح ساعت 5/8 دفتر امام جمعه هستند شما هم نماينده نفرستيد،همه بياييد.اگر مقدم نيايد به همراه سه اتوبوسی كه بيرون از ساختمان پر از افراد ما هستند از ساعت 9 به فرهنگسرا خواهيم آمد.

در همين هنگام يكی از تجمع كنندگان به دلايل نامعلوم به زين العابدين نصيری حمله ور شد و مورد حمايت دوستانش قرار گرفت كه پادرميانی گل محمدی رئيس حراست ارشاد مانع ازبروز تنش شد.

سرانجام ساعت 20:35 تجمع كنندكان با شعار روحانی آزاده حمايتت مي‌كنيم و مرگ بر منافق، فرهنگسرا راترك كردند .

اجرای اين گروه سه روز اعلام شده بود اما پس از يك روز اجرا مجوز اين برنام به دستور اداره ارشاد لغو شد.

پروانه دانشور سرپرست مهرگان دراين خصوص گفت: برای مهرگان مهم اين بود كه كار برای اولين بار در زنجان روی صحنه برود كه رفت اما آنچه جای تعجب دارد برخوردهايی اين چنين است. هدف ما معرفی موسيقی اصيل ايرانی خصوصا به جوانان بود تا موسيقی خود را و فرهنگ خود را بشناسند. در حالی كه نتيجه يكسان تمرين مستمر ما به اتهام ترويج فساد از بين رفته اين لغو غيرقانونی بوده و ما حتما دلايل آن را پيگيری خواهيم كرد.

ديگر اعضای گروه ضمن پوزش از تماشاگرانی كه ساعت‌ها منتظر ايستادند از صبوری و استقبال مردم تشكر كرده و ابراز اميدواری كردند كه مشكلات حل شود و بار ديگر صدای زنانه ساز و حنجره خود را در كنسرتی ديگر به گوش زنان برسانند.

اعضای اين گروه عبارت بودند از پروانه دانشور، سرپرست گروه نوازنده تار، پريسا دانشور: نی طوبا كيانی نژاد: آواز، ليلا حسنی بربط، هاله مترجمی: سنتور و بهاره نوروزی نيا: دف.