خواسته های دانشجويان متحصن دانشگان گيلان

دانشجويان متحصن دانشگاه گيلان طي نامه اي به حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار پيگيري خواستها و اعتراضات خود شدند. در اين نامه آمده است:

احتراما به استحضار جنابعالي مي رسانيم، ما دانشجويان دانشگاه گيلان در پي حوادث اخير در دانشگاه گيلان علي الخصوص سانحه دلخراش تصادف يکي از دانشجوان دانشگاه در جلوي درب اصلي دانشگاه که منجر به فوت آن مرحومه گرديد و بازتاب گسترده در رسانه هاي جمعي کشور و خارج از کشور علي الخصوص صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران داشته، خواهشمنديم که بدانيد خواسته هاي ما خواستهاي صنفي و نه سياسي بوده است و ما دانشجويان هميشه خواستار صلح و ثبات و آرامش قانونمند و هميشگي در کشور اسلامي مان ايران عزيز بوده ايم و هستيم و خواهيم بود.

خواستهاي ما به شرح ذيل مي باشد:

ا 1- شناسايي و معرفي مسئولين امري که در حادثه تصادف منجر به فوت يک دانشجو کوتاهي نموده اند
ا 2- نصب پل هوايي براي عبور و مرور دانشجويان که نداشتن آن موجب مرگ دانشجويي شده است
ا 3- عدم فروش دخانيات در محيط دانشگاه
ا 4- کاهش قيمت ژتون غذا که در سال جاري %25 افزايش نرخ داشته است و رسيدگي به امور رفاهي عالي الخصوص خوابگاه هاي دانشجويي

در پايان نامه دانشجويان با تقبيح تماس دانشگاه با خانواده هاي متحصنين خواستار رسيدگي به موارد فوق شده اند.

iraj