خودسوزي يك دانشجوي دختر

خبرنگار بازتاب از بجنورد گزارش داد، صبح روز گذشته يكي از دانشجويان دختر دانشگاه بجنورد، اقدام به خودسوزي كرد.
بنا بر اين گزارش، صبح روز گذشته، يك دانشجوي دختر از دانشگاه دولتي بجنورد، به دليل مشكلات تحصيلي، اقدام به خودسوزي كرد.
پس از گذشت دقايقي از اين اقدام، تعدادي از همكلاسي‌هاي وي از خودسوزي اين دختر آگاه شده و او را پس از خاموش كردن آتش، به مركز بهداري منتقل كردند، اما به دليل شدت جراحات وارده ناشي از خودسوزي، اين دختر دانشجو به بيمارستاني در مشهد منتقل شده است.