مزروعي در نامه سرگشاده دوم خود به رئيس قوه قضائيه: هيچ يك از اعضاي خانواده نمي‌‏دانند كه او به چه دليل يا اتهامي در زندان است

رجبعلي مزروعي با ارسال نامه سرگشاده ديگري به سيد محمود هاشمي شاهرودي, رئيس قوه قضائيه, خواستار روشن شدن وضعيت فرزندش, حنيف مزروعي شد.

به گزارش" ايلنا", مزروعي در نامه دوم خود ضمن انتقاد از عدم پاسخگويي رياست قوه قضائيه به نامه اولش, بار ديگر يادآور شده است؛ هر آنچه تاكنون در مورد نحوه احضار و بازداشت فرزند اينجانب حنيف مزروعي صورت گرفته است نه تنها با اصل قانون اساسي و قوانين موضوعه انطباق ندارد، بلكه با آموزه‌‏هاي ديني, اخلاقي و انساني نيز همخواني ندارد.
وي با اشاره به گذشت 32 روز از بازداشت فرزندش, آورده است؛ در اين مدت هيچ يك از اعضاي خانواده نمي‌‏دانند كه او به چه دليل يا اتهامي در زندان است؟ در كدام زندان به سر مي‌‏برد؟ در چه شرايطي قرار دارد؟ كدام يك از موازين قانوني و شرعي اجازه چنين رفتاري را با يك شهروند, آن هم توسط منتصبان به قوه قضائيه مي‌‏دهد.
مزروعي در ادامه با رد مطالب عنوان شده در اطلاعيه روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران, از رياست قوه قضائيه خواسته است تا ادعاهاي مطرح شده در اين اطلاعيه بررسي كنند تا ميزان پاسخگويي زير مجموعه دستگاه قضائي به شهروندان مشخص شود.
در ادامه اين نامه وي با اشاره به خلاء قانوني براي برخورد و رسيدگي به فعاليت سايت‌‏هاي اينترنتي آمده است؛ از شما درخواست مي‌‏كنم هياتي را مامور كنيد تا به نحوه احضار, بازداشت و رسيدگي قضايي افرادي كه در رابطه با فعاليت سايت‌‏هاي اينترنتي - از جمله فرزند اينجانب - گرفتار شده‌‏اند, بپردازد تا معلوم شود كه آيا به قانون عمل شده است يا نه؟