رئيس كميسون اصل 90 مجلس ششم ,قانون انتخابات رياست جمهوري برای حذف رفسنجانی تغيير می كند

مجلس فرمايشی راه را براي رياست جمهوری فرمايشی هموار می كند

حجت الاسلام انصاري‌راد رئيس فراموش نشدنی كميسيون اصل 90 مجلس ششم، در گفتگوی كوتاهی پيرامون تلاش مجلس فرمايشی هفتم برای ايجاد تغييرات درقانون انتخابات، گفت كه با اين تغييرات می خواهند جلوی ورود به صحنه انتخابات رياست جمهوری امثال هاشمی رفسنجانی را بگيرند. اين پيش نويس در محافل بيرون از مجلس ولی گرداننده مجلس تهيه شده و بدست نمايندگان فرمايشی داده شده تا در تصويب كنند.

انصاری راد گفت:

پيش‌نويس طرح تغيير قانون انتخابات رياست جمهوری قراراست هفته‌ آينده به هيات‌رييسه‌ مجلس هفتم داده شود. ذات انتخابات ايجاب مي‌كند كه دايره حضور هرچه بيشتر مردم در آن گسترش پيدا كند . هيچ فردی نمي‌تواند شرطی را مطرح كند كه آزادی گسترده‌ حاكميت مردم را بر سرنوشتشان محدود كند، مخصوصا در كشور ما كه از جهات خاصی از جمله نظارت استصوابی شورای نگهبان برای كانديدا محدوديت ايجاد مي‌كند.

در بخشی از آن لايحه ای كه تهيه شده محدوديت سنی كانديداها مطرح شده است. با اين شرط افراد سن بالا از جمله آقای هاشمی و امثال ايشان نمي‌توانند كانديدا شوند و با توجه به اين كه اين افراد طرفدارانی دارند، چنين طرح‌هايی موجب محدود شدن انتخاب مردم مي‌شود، بنابراين به نظر مي‌رسد پشت اين مصوبه يك نظر خاص سياسی وجود داشته باشد.

پيك ايران