مواضع تند بوش - کری در باره ايران

بی بی سی : جورج بوش، رييس جمهوری و نامزد حزب جمهوريخواه آمريکا در انتخابات دور جديد رياست جمهوری، و جان کری، نامزد اين مقام از حزب دموکرات، برنامه های هسته ای ايران و کره شمالی را خطرناک دانسته اند.
در دومين برنامه مناظره دو نامزد انتخاباتی، آقايان بوش و کری برنامه هسته ای جاری ايران و کره شمالی را تهديد آميز توصيف کرده و بر ضرورت جلوگيری از ادامه آن تاکيد نهاده اند اما در مورد نحوه برخورد با اين موضوع نظرات متفاوتی ابراز داشته اند.

آقای بوش گفت که "من به طور کامل به تهديدی که (از سوی ايران) وجود دارد واقفم و به همين دليل ما عملا به آنچه که آقای کری به عنوان توصيه خود مطرح کرده عمل می کنيم."

وی توضيح داد که آمريکا می کوشد با استفاده از تماس کشورهای بريتانيا، آلمان و فرانسه با مقامات دولت ايران به آنان تفهيم کنند که اگر می خواهند عضوی از جامعه جهانی باشند لازم است، به گفته وی، جاه طلبی های اتمی خود را کنار بگذارند.

در مورد برنامه هسته ای کره شمالی، جورج بوش گفت که پيشنهاد اخير سناتور کری برای برقراری تماس دوجانبه با کره شمالی خطرناک و مغاير توصيه نامزد دموکرات ها در مورد همکاری بين المللی برای مقابله با موضوعات جهانی است.

وی گفتگوهای شش جانبه آمريکا، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، چين و روسيه را نشانه ای از تلاش بين المللی برای حل اين بحران قلمداد کرد.

آقای بوش مجددا بر ناميدن حکومت های سه کشور ايران، کره شمالی و رژيم سابق عراق به عنوان تشکيل دهندگان محور شرارت تاکيد کرد.

محور شرارت

وی گفت "در سخنرانی خود در کنگره آمريکا گفتم که يک محور شرارت متشکل از عراق، ايران و کره شمالی وجود دارد و اين موضوع محور توجه ماست و در زمينه مقابله با آن پيشرفت می کنيم."

در مقابل، جان کری در سخنان خود به خواست دولت ايالات متحده برای طرح مساله برنامه هسته ای ايران در شورای امنيت سازمان ملل به منظور وادار کردن جمهوری اسلامی برای کنار گذاشتن برنامه هسته ای خود از طريق وضع تحريم بين المللی اشاره کرد و آن را مورد انتقاد قرار داد.

وی گفت که برای جلوگيری از تلاش های هسته ای ايران نمی توان تنها به تحريم های سازمان ملل اتکا کرد و برنامه های اتمی ايران را "يک تهديد، يک تهديد بزرگ" توصيف کرد.

آقای کری افزود که "در حاليکه تمامی توان رييس جمهوری به مساله عراق، که حاوی تهديدی هم نبود، اختصاص داشت، خطر ايران رو به افزايش بوده است."

جان کری يادآور شد که همراه با حرکت به سوی دستيابی به تسليحات هسته ای، ايران 37 تن از ماده موسوم به کيک زرد را برای به دست آوردن اورانيوم غنی شده پردازش می کنند و همزمان کره شمالی از مرحله ساختن يک بمب اتمی، به مرحله ساختن شايد چهار تا هفت بمب پيشروی کرده است.

وی تاکيد کرد که لازم است آمريکا درهمکاری با بريتانيا، آلمان و فرانسه رهبری تلاش برای متوقف کردن روند گسترش تسليحات هسته ای در جهان را در دست گيرد.

آقای کری گفت که "اگر قرار باشد برخوردی سخت با ايران داشته باشيم، باور کنيد، ما برخوردی سخت خواهيم داشت."