شمخانی : در صورت بروز تهديد از سوي اسرائيل،هيچ امنيتي در هيچ كجا از نقاط سرزميني اسرائيل براي آنها باقي نمي‌ماند

به گزارش "ايلنا" ، دريابان علي شمخاني طي سخناني در مراسم افتتاح گشايش نمايشگاه دستاوردهاي اداره كل اطلاعات استان خوزستان با تشريح تحولات منطقه ، تصريح كرد : مفهومي كه به لحاظ امنيتي مي‌‏توان در مورد وضعيت كنوني ايران به‌‏كار برد ، مفهوم دوره گذارا است .
دريابان شمخاني با اشاره به پرونده هسته‌‏اي ايران ، گفت : غرب به دنبال اين است كه ما از موضع خود عقب‌‏نشيني كنيم ، اما عقب نشيني ما از بحث انرژي هسته‌‏اي پايان درخواست غربي‌‏ها نيست و آنها با هر عقب‌‏نشيني خواسته‌‏هاي جديدي مطرح مي‌‏كنند .
وزير دفاع ج م ا در خصوص تهديدات اسرائيل ، تأكيد كرد : اين تحليل توسط خود تحليل‌‏گران نظامي و استراتژيست غربي و اسرائيلي پاسخ داده شده و اينكه ، چنين تحليلي قابل تحقيق نيست . يك تكنولوژي بومي را نمي‌‏توان با بمباران از بين برد ، ممكن است تأسيسات يك ساختمان از بين برود ، ولي تكنولوژي قابل از بين رفتن نيست و اين اقدام يك حركت بسيار عبثي است
شمخاني تصريح كرد : طبيعي است كه هر اقدام نظامي كه عليه جمهوري اسلامي ايران با هر بهانه‌‏اي كه امروز بهانه هسته‌‏اي است ؛ صورت بگرد ، جمهوري اسلامي ايران تهديدكننده را به نحوي پاسخ خواهد داد كه به طور قطع زيان استراتژيكي را متوجه تهديدكننده خواهد كرد و ما ضمن اين كه اين تهديدات اسرائيلي را يك تهديدات خام مي‌‏دانيم ، آمادگي هم داريم در صورت بروز تهديد ، اقدامات موثري را هم به منظور كاهش اثرات ضربه و هم تبديل آن به يك مشت آهنيني كه هيچ امنيتي در هيچ كجاي از نقاط سرزميني اسرائيل براي اسرائيلي‌‏ها باقي نگذارد ، فراهم بكنيم .
دريابان شمخاني در پايان خاطر نشان كرد : باز هم با قاطعيت مي‌‏گويم ؛ اين تهديد يك تهديد غيركارشناسي است و تهديدي مبتني بر مصرف داخلي براي مشكلات حزب ليكود است.