به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

چاپ خبر  

 

بيانيه شورای مرکزی دفتر تحكيم وحدت در مورد صدور حكم حبس براي عبدالفتاح سلطاني


 خبرنامه امیرکبیر:

در پي صدور حكم حبس براي عبدالفتاح سلطاني وكيل دادگستري شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت بيانيه اي صادر كرد متن بيانيه شورای مرکزی اتحاديه دفتر تحكيم وحدت بدين شرح است:


پيش از اين صدور بيانيه در افشاي عدالت ناشناسي دستگاه قضايي در خصوص صدور احكام سنگين زندان و محروميت براي فعالين دانشجويي و سياسي و فرهنگي و اجتماعي منتقد حاكميت پيشه ما بود .به اين مهم اميد داشته و داريم كه اگر در آن سوي ميدان قضات و حقوقدانان قوه قضائيه، قضاوت و حقوقِ البته نادانسته ي خويش را دستاويز خوي سركوب گري حاكميت يافته اند، در اين سوي ميدان بودند و هستند حقوق دانان و وكلاي شجاع و مسئوليت شناسي كه قسم خورده دفاع از جايگاه شريف حقوق و قضاوت و عدالت از طريق پاي فشاري بر دفاع قانوني از متهم در محاكم سخت و متصلب قضايي اند، كه سعي در بازگرداندن آب رانده شده از حقوق و قضا به جوي عدالت دارند، و مي توانند مؤاي ايمن ما باشند.

و اكنون در حيرتيم كه از مدافع خود چگونه به دفاع برخيزيم. هم او كه پدرانه پدران و مادران ما را به صبر و توكل بر خدا در برابر ظلم رفته بر آنان و فرزندانشان فرا مي خواند، و خود بدون كمترين چشمداشت سياسي و اقتصادي به دفاع از ما در برابر جرم ناكرده مي پرداخت. سر انجام عبدالفتاح سلطاني وكيل مدافع فعالين دانشجويي به سزاي مسئوليت شناسي و شجاعت خويش رسيد. تحفه دستگاه قضايي براي او، ۵سال حبس تعزيري و ۵سال محروميت از حقوق اجتماعي است. و مگر در كشوري كه سراسر زندان است آزادي معنا يافته است كه تحفه قضا زندان تحفه مي دارد. چه كسي در اين كشور از حقوق اجتماعي برخوردار است كه ديگري را از داشتن آن محروم مي دانند؟، در ايران ما همه ايرانيان از حقوق اجتماعي و آزادي در اهم معاني آن برخوردارند و فقط اكثريتي كه دست بر قضا خودي نيستند و ديگري لقب گرفته اند نه آزادند و نه حقوق بشر دارند و نه حقوق اجتماعي و سياسي و فرهنگي براي آنان قابل تصور است .

دفتر تحكيم وحدت همان طور كه در مسير پر خطر حركت به سمت دموكراسي ، حقوق بشر ، آزادي و عدالت اجتماعي يكي از وظايف خويش را دفاع از حقوق دانشجويان و ديگر فعالين اجتماعي، فرهنگي و سياسي در برابر هجمه بي امان استبداد تعريف كرده است، همِّ مضائف خويش را متوجه دفاع از حيثيت و حقوق اشخاص و نهادهايي مي داند كه حيات حرفه اي خويش را وقف دفاع از مظلومان و دانشجويان ساخته اند. بي شك نام و عمل عبدالفتاح سلطاني در اين زمره مي گنجد، از اين رو در اذهان فعالين دانشجويي كه طعم تلخ برخوردهاي ناصواب دستگاه هاي امنيتي و قوه قضائيه را چشيده اند آشنا و جاويدان خواهد ماند، هم چنان كه تاريخ مبارزات دانشجويي نيز از وي به نيكي ياد خواهد كرد.

شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت ضمن اعتراض به رويه تشكيل دادگاههاي فرمايشي كه در آنان به جاي اراده عالي و مستقل قضايي قضات، احكام ديكته شده بر قضات غير مستقل حكمراني مي كنند، خواهان لغو احكام صادر شده ۵سال زندان و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعي براي آقاي عبدالفتاح سلطاني فعال حقوق بشر و وكيل مدافع فعالين دانشجويي مي باشد. باشد كه سردمداران و دست اندركارانِ امر قضا، عدالت و انصاف و استقلال پيشه سازند.

به اميد سرافرازي ميهن و ملت

شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت

مرداد ماه ۱۳۸۵ شمسي
توجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست