به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

چاپ خبر  

 

اکبر داریم تا اکبر


 عبد القادر بلوچ
کاش همه‌ی اکبرها اکبر گنجی بودند. نود روز نمی‌خوردند و نمی‌مردند و مانیفیست می‌نوشتند. حیف بعضی از اکبرها محمدی هستند، نه روز که نخورند می‌میرند.

کاش زودتر این اکبری که اکبرتر از آب درآمده صدای آیت‌الله منتظری و سعید حجاریان و سروش را به گوش غرب برساند. ملت ما موش آزمایشگاهی است.آن آیت‌الله نشد آیت‌الله دیگری آن قرائت نشد قرائت نرمتری.

ما تنها ملتی هستیم با چند هزار سال سابقه‌ی تاریخی که از یک سوراخ چند بار مار ما را می‌گزد.توجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست