به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

چاپ خبر  

 

حذف عمدي نام داريوش‌ از ضريح دانيال نبي


 اداره اوقاف یا هیات امنا دانیال نبی (ع ) در شهرستان شوش، نام داریوش را در شعری که بر روی ضریح این پیامبر بزرگ مزین بوده است را محو کرده اند.

این اقدام از طرف هر کس که انجام شده باشد را نمی توان توجیه نمود چرا که در این شعر به شکوه و عظمت شوش در دوره داریوش اشاره شده است و كاري بس سخیف و در جهت کورنگ کردن ارزش های ملي و تاريخي است.


سرو ِ مهر یا درختِ یلداتوجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست