در همين رابطه


افزایش برخوردهای نامناسب در سالن ملاقات اوین با خانواده ها

جـــرس:
به گزارش منابع خبری جنبش سبز، خانواده زندانیان سیاسی زندان اوین از افزایش برخوردهای نامناسب ماموران در سالن ملاقات این زندان گلایه دارند.
به گزارش کلمه، خانواده زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که دوشنبه ها با خانواده های خود دیدار می کنند می گویند در هفته های اخیر شاهد برخورد نامناسب از سوی برخی ماموران مستقر در این زندان بوده اند.

چندی است که ماموران سالن ملاقات زندان اوین قبل از ملاقات خانواده ها با عزیزان شان کیف های آنها را جستجو کرده و ضمن تحویل گرفتن تلفن همراه آنان بعد از کنترل کامل اجازه ملاقات آنها با زندانی شان را صادر می کنند.

طبق خبرهای رسیده به کلمه، روز گذشته ماموران با برخورد نامناسب با چند نفر از همسران زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ شرایط اعتراض دسته جمعی خانواده های آنان را فراهم آوردند.

همسر ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی یکی از کسانی بود که با برخورد نامناسب یک مامور بازرسی مواجه شد. این مامور خانم قدیانی را با خشونت به درون سالن راند و ضمن هل دادن و توهین به او گوشی موبایلش را تحویل گرفت.

وقتی خانواده قدیانی به این نحوه ی برخورد نامناسب اعتراض کردند نه تنها این مامور به آنها اهمیتی نداد که با آوردن چند مامور دیگر توهین های خود را به خانواده این زندانی سیاسی که همسرش سابقه زندانی بودن در زندان های دوران ستمشاهی را نیز دارد ادامه دادند.

این برخوردها موجب شد تا جمعی از خانواده زندانیان سیاسی به این وضعیت اعتراض کنند.

یکی از خانواده ها می گوید: نمی دانم چرا به بهانه های مختلف می خواهند همین بیست دقیقه ملاقات هفتگی ما را نیز خراب کنند و هر بار با برخوردی نامناسب موجب پریشانی خانواده ها قبل از ملاقات با عزیزان شان شوند. این موضوع بر روحیه زندانی و خانواده اثرات نامناسبی بر جا می گذارد و ملاقات هفتگی را که تنها دلخوشی ماست به کاممان تلخ می کند.

خبرها همچنین حاکی است که در همین روز با دیگر خانواده ها نیز برخوردهای نامناسبی صورت گرفته که این برخوردها هنگام کنترل شناسنامه ها رخ داده است، که بار دیگر موجب متشنج شدن فضای سالن ملاقات شده است.

خانواده یکی از زندانیان سیاسی می گوید: ظاهرا چند روز قبل یک قاچاقچی مواد مخدر از سالن ملاقات حضوری اقدام به فرار کرده است و همین موضوع موجب شده است که ماموران سالن ملاقات رفتار سختگیرانه ای را در پیش بگیرند که ابعاد این برخوردها به خانواده زندانیان سیاسی هم سرایت کرده حال آنکه بیشتر زندانیان سیاسی حتی از ملاقات حضوری محروم هستند و همه می دانند که آنها برای مرام و عقیده شان در زندان مانده اند و می توانند با نوشتن یک سطر موجبات آزادیشان را فراهم می کند اما آنها هر گز دست به این اقدام نمی زنند و همچنان بر مواضع شان ایستاده اند،آن وقت مسوولان سالن ملاقات بعد از فرار یک قاچاقچی مواد مخدر چنین رفتارهای توهین آمیزی را با ما در پیش می گیرند که به هیچ عنوان مقبول و پذیرفته نیست.

همچنین خانواده زندانیان بند ۳۵۰ اوین می گویند از آنجا که تلفن های همراه خانواده ها هنگام ورود به سالن ملاقات توسط ماموران تحویل گرفته می شود و آنها در همان سالن ساعتها در انتظار فرا رسیدن زمان ملاقات در انتظار می مانند وجود تلفن های همگانی در این سالن اهمیت ویژه ای دارد اما این تلفن ها نیز مدتهاست قطع است. خانواده زندانیان سیاسی از دادستان تهران می خواهند که به این موارد غیرقانونی و رفتارهای نامناسب ماموران مستقر در زندان اوین پایان دهد.


Copyright © 1999-2011 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد