در همين رابطه


معاون قوه قضاییه: قاتل ستایش سیاه‌مست بوده

محمدباقر الفت، معاون قوه قضاییه:
* قاتل ستایش، طفل ناخواسته بوده است. پدرش کارمند صنایع دفاع، هر روز صبح از جنوب شهر تهران نزدیک شهرستان ورامین به محل کار خود در شمال شهر می‌رفته و شب‌هنگام به منزل می‌رسیده است. این نوجوان در بین چند دختر در خانواده خود بوده و زندگی کاملا مستقل و جدا از خانواده را در پیش گرفته بود.

* امیرحسین کارش این بوده که فقط در فضای مجازی روزی دو تا سه فیلم پورنو و ... را دانلود و تماشا کند. او به اصرار پدر و مادرش و به دلیل افت و ضعف تحصیلی در یک مدرسه غیرانتفاعی نیز ثبت نام شده بود.

* او در سن 14 سالگی رابطه جنسی کامل با یک زن به مراتب بزرگ‌تر از خود را تجربه کرده بود.

* وقتی می‌خواهیم یک کودک یا نوجوان را محاکمه کنیم باید شرایط او را به دقت مورد توجه قرار دهیم. در این پرونده باید به این جمع‌بندی برسیم که آیا شرایط ماده 91 قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا می‌توانیم به خاطر مسلوب‌االاختیار بودن او - که ناشی از مصرف همزمان حشیش و الکل بوده است - حکم را مطابق ماده 154 همین قانون ، تخفیف دهیم یا خیر؟

* امیرحسین سیاه‌مست بوده زیرا الکل زیاد به همراه حشیش مصرف کرده بود/ایسنا


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد