در همين رابطه


اعتبارات مرتبط با رهبری در لایحه بودجه، با کدام توجیه؟

در لایحه بودجه ۹۷ ارقام زیر در ارتباط با رهبری اختصاص یافته است:

* -مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال به اعتبار طرح های مربوط به تعهدات سفرهای مقام رهبری(این درحالیست که اعتبار طرح های مربوط به سفرهای رئیس جمهور معادل ۶۴۰ میلیارد ریال می باشد)؛
* -مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال جهت ايجاد و توسعه زيرساختها از جاسك تا گواتر سواحل جنوب؛ مربوط به مصوبات سفر مقام رهبري؛
* -مبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال جهت کمک به آستان های تحت نظارت مقام رهبری؛
* -مبلغ ۱۴۲۷.۲ میلیارد ریال برای نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاهها


زمانی که در مجلس هم بودم، نسبت به اعتبارات تخصیص یافته در این قبیل ردیف های بودجه منتقد بودم، زیرا موسسات و نهادهای بزرگی مانند؛ #بنیاد_مستضعفان، #ستاد_اجرایی_فرمان_امام، #بنیاد_پانزده_خرداد، #بنیاد_علوی، #بنیاد_برکت و #آستان_قدس_رضوی با صدها هزار میلیارد ریال درآمد سالانه زیر نظر رهبری قرار دارند که از این میان تنها بنیاد مستضعفان ۱۱ هلدینگ فعال دارد و در ۱۵۰ شرکت اقتصادی فعال با میانگین ۵۵ درصد سهم سهامدار است و فقط طی سال های ۹۵-۹۴ جمعا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

همچنین ستاد اجرايي فرمان امام متولی اداره اموال مصادره شده موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي و اموال بي صاحب نظیر اموال و دارايي های برجای مانده از امواتی که ورثه اي ندارند و یا اموالی که در گمرک رها شده و بي صاحب باقي مانده است می باشد و موسسات اقتصادی بسیار بزرگ مانند #بنياد_برکت از زیر مجموعه های این ستاد است.

در آمد «گروه توسعه اقتصادي تدبير» با شش هلدينگ تخصصي و زيرمجموعه هايش که در حوزه هاي مختلف بانکي – مالي، بازار سرمايه، ساخت و ساز مسکن، نفت و گاز،... و توليد دارو فعالیت می کنند در اختیار این بنیاد قرار می گیرد و ....

در این صورت چه لزومی دارد که اعتبارات صدرالاشاره از بودجه دولتی تامین شود!؟
اکبر اعلمی
*جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد