در همين رابطه


فرمانده کل سپاه: سرنوشت اسلام به سرنوشت جمهوری اسلامی گره خورده است

سپاه نیوز:
سردار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، با بیان اینکه سرنوشت اسلام به سرنوشت جمهوری اسلامی گره خورده است، تصریح کرد: امام راحل نیز در‌این‌باره فرموده‌اند: «اگر خدای نکرده این جمهوری شکست بخورد، اسلام شکست خورده است»؛ از‌این‌رو، همه ما باید تلاش کنیم تا این نگرانی امام راحل و دغدغه رهبر معظم انقلاب را در بحث تعلیم و تربیت برطرف کنیم.

او با بیان اینکه انقلاب اگر بخواهد پیشرفت کند باید به عوامل تعیین‌کننده داخلی که سرنوشت جمهوری اسلامی با آن رقم می‌خورد، توجه کند، گفت: جامعه ما مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی و موضوعات مختلفی دارد که ما باید برای حل آنها سرمایه‌گذاری کنیم.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد