در همين رابطه


مطهری: شعار ندهید؛ منبعی برای افزایش یارانه ها وجود ندارد ,کسری ۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت گذشته برای پرداخت یارانه۴۵هزارتومانی

کلمه – گروه خبر:
علی مطهری در واکنش به وعده های انتخاباتی برخی کاندیداها برای افزایش یارانه‌های نقدی گفته است: منابع برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد، مگر اینکه قیمت حامل‌های انرژی به دو یا سه برابر افزایش یابد.

علی لاریجانی، رییس مجلس هم در این زمینه گفته بود: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، دولت توان افزایش دو یا سه برابری یارانه‌‎ها را ندارد.

خانه ملت به نقل از مطهری نوشت: کاندیداها باید وعده ها و شعارهای تحقق پذیر و واقعی را مطرح کنند، چرا که وعده های غیرواقعی سبب افزایش توقعات مردم و سرخوردگی آنها با تحقق نیافتن این وعده‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه وعده افزایش یارانه های نقدی به هیچ وجه انجام شدنی نیست، افزود:حتی اگر این وعده بخواهد عملی شود، پس از تصویب مجلس قابلیت اجرا خواهد داشت.

مطهری اصل پرداخت یارانه نقدی را برخلاف اقتصاد مقاومتی خوانده و افزوده که دولت احمدی نژاد برای پرداخت همین مقدار یارانه ۴۵ هزار تومانی، ۱۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیدا کرد و از سایر منابع برای پرداخت آن استفاده کرد، که نوعی بی انضباطی مالی در کشور ایجاد شد.
به گفته او، یک کاندیدای واقع بینی کسی است که اعلام کند که من یارانه را مگر برای خانواده های تحت پوشش سازمان های حمایتی و افراد از کار افتاده قطع می کنم.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه منابع برای افزایش یارانه نقدی در کشور وجود ندارد، تصریح کرد:تنها می توان با افزایش دو یا سه برابری قیمت حامل های انرژی میزان یارانه نقدی را افزایش داد، که این اقدام فشار مضاعفی بر مردم وارد می کند، که مجلس اجازه چنین اقدامی را به هیچ دولتی نمی دهد


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد