فیلم دردناک و تکان‌دهنده از اشکهای مردم از درد بیکاری در زنجان

پول ندارم نون بخرم شما بگید من چه گِلی به سرم بریزم.

در زنجان بازاری هست که روزهای جمعه مردم برای در آوردن نان شبشان وسایلشان را به فروش می گذارند.

در گفتگوی کوتاهی که با تعدادی از مردم و جوانان در آستانه انتخابات در این منطقه انجام شده به خوبی نشان می دهد که مسولین حاکم بر این به تنها چیزی که اهمیت نمی دهند وضعیت مردم ایران است .

مسولینی که به گفته خود سران حکومت جزء ۴ درصدی ها هستند٬ اکنون بار دیگر در آستانه انتخابات٬ برای کسب قدرت بیشترتلاش می کنند تا کرسی ها را از آن خود کنند که بتوانند هرچه بیشتر به غارت اموال ۹۶ درصد از مابقی مردم ایران بپردازند. این فیلم گوشه کوتاهی از این فاجعه را به نمایش می گذارد .

کانال تلگرام قاصدان آزادیCopyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد