شکایت معاونت امور زنان ریاست جمهوری از فاطمه آلیا

فاطمه آلیا نماینده سابق مجلس و عضو جبهه پایداری در فواصل و برهه های مختلف اظهارات شدید الحن و تندی را نسبت به رویکردهای دولت در حوزه زنان داشته و حال در پی اظهارات چند روز پیش وی که توامان با طرح برخی اتهامات بود، شهیندخت مولاوردی از شکایت معاونت امور زنان ریاست جمهوری از این زن عضو پایداری خبر داده است.

به گزارش ایسنا؛ در پی ادعای هفته گذشته فاطمه آلیا در زمینه مفاد برنامه کاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در تهران و ارائه لیستی از سوی این معاونت از زنان مطلقه ۲۰ تا ۲۵ سال به سازمان ملل به منظور اعزام به آنتالیا، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: پیگیری قضایی و شکایت از اظهارات و ادعاهای سراسر کذب و خلاف واقع فاطمه آلیا را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری به جریان انداخته‌ایم و پیگیری‌های لازم را تا مختومه شدن این پرونده انجام می‌دهیم.

شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: ما به طور جدی پیگیر این موضوع هستیم و آلیا باید مستندات لازم را برای اثبات ادعای کذب خود به دادگاه ارائه دهد. او با اظهارات خود توهین آشکاری به زنان مطلقه و سرپرست خانوار کرده است که عزت‌مندانه بار سنگین زندگی را بر دوش می‌کشند و از سوی دیگر کرامت زنان ایرانی را زیر سوال برده است.

وی در ادامه گفت:اینکه یک زن چنین نگاه و تفکری نسبت به هم‌نوعان خود دارد آن هم کسی که نماینده تفکری است که ادعاهایشان در مورد حمایت از زنان سرپرست خانوار گوش فلک را کر کرده است، جای تاسف بسیار دارد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد