یک 'جاسوس ایرانی' در جنوب افغانستان بازداشت شد

مقامات محلی ولایت قندهار در جنوب افغانستان می‌گویند یک تبعه ایران را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده‌اند.

fبه گزارش بی بی سی، ضیا درانی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت قندهار می‌گوید یک تبعه ایرانی در حوزه ششم شهر قندهار بازداشت شده است. به گفته وی، این فرد در شهر زاهدان با مخالفان مسلح افغانستان آشنا شده و به گونه دوامدار با آنها رابطه داشته است و بعدا به تشویق آنها از راه هرات به گونه قاچاقی وارد افغانستان شده است.

آقای درانی گفت این فرد وظیفه داشته که تصاویر و نقشه‌هایی از ادارات دولتی تهیه کند و برای برنامه ریزی حملات در اختیار مخالفان مسلح قرار دهد.

او افزود که پرونده این شخص به دادستانی سپرده شده است. در مورد ارتباط احتمالی این فرد با نهاد یا گروه‌ خاصی جزئیاتی منتشر نشده است.

ایران بارها به حمایت از مخالفان مسلح افغانستان متهم شده اما دولت ایران پیش از این حمایت از گروه طالبان را رد کرده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد