محمود صادقی : سند ۲۰۳۰ را به لاریجانی نشان دادم هرچه گشت مشکلی در آن پیدانکرد

محمود صادقی، نماینده مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: « هفته گذشته بعدازنطق لاریجانی دراعتراض به سند ۲۰۳۰،متن سندرانشانش دادم پرسیدم کجاش مشکل داره؟ هرچه گشت چیزی پیدانکرد! »

دو هفته پیش خامنه ای با وجود آنکه بر طبق اسناد کپی سند 2030 یونسکو را دریافت کرده بود خود را به بی اطلاعی زد و گفت که اخیرا دولت بدون سر و صدا سند 2030 را امضا کرده است. وی سپس شروع به انتقادات تند از این سند کرد.. سخنان خامنه ای موج گسترده ای از حملات را به دولت روحانی سبب شده است.
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد