در همين رابطه


اگر رأی داديد ديگر از هر بلایی که بر سرتان آمد شکايت نکنيد

گفتگوی اسماعيل نوری علا، حسن اعتمادی، رامين پرهام

در برنامهء «ياران» بمديريت عليرضا ميبدی

https://vimeo.com/217707552

شهزاد کيا: عكس حرف شما هم صادق است. اگر رئيسي راي بياورد و اوضاع بدتر ازاين كه هست بشود شماها هم مقصر هستيد! كما اينكه در آمدن احمدي نژاد و افتضاحات آن هم تحريم بي تاثير نبوده است. شما خودتان مي بريد و مي دوزيد. مخالفين نظرات شما كه به تلويزيون اقاي ميبدي راهي ندارند! تازه موافق دگر انديشي هم هستيد؟ شما آقايان اعتمادی و آ نوري علا و ميبدي تا مي توانيد حرف هاي تكراري بزنيد كه ساليان پيش هم زده ايد. اميدوارم موفق بشويد

حسن اعتمادی: استدال شما در صورتی می تواند درست باشد که بپذیریم رأی مردم در انتخابات به حساب می‌‌آید و فرد منتخب آن‌ها قدرت تصمیم گیری دارد.

فرزاد ايرانی: اینکه "حرف چه کسی صادق" است را سی و هشت سال گذشته نشان می دهد! از ترس خامنه ای به رفسنجانی رأی دادید، بعد از ترس ناطق نوری به خاتمی، بعد از ترس رفسنجانی به احمدی نژاد، بعد از ترس احمدی نژاد به موسوی، بعد، وقتی فهمیدید رأیتان را دزدیده اند، از ترس جلیلی به روحانی و دوباره از ترس رئیسی به روحانی... و داستان ادمه دارد! و همه برای این بود که اوضاع بدترنشود! ولی با رأی شما هم وضع سال به سال بدتر شد و هم عمر این رژیم اهریمنی طولانی تر! آیا وقت آن نرسیده که از تجربهء سال های گذشته درس بگیریم و "آزموده را دوباره نیازمائیم"!

پيروز نهاوندی: رأی ندادن نیاز به یک جایگزینی، برنامه ای و اپشنی دارد... اپشن شما چیست، جناب اعتمادی ؟

بهيهء جيلانی: خلاصه هر گلی بزنید سر خودتون می زنید


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد