دادگاه تجدیدنظر عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران برگزار شد

راديو فردا:
دادگاه تجدید نظر داود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه،‌ روز سه شنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با اعلام این خبر در کانال تلگرامی خود توضیح بیشتری نداده است.

آقای رضوی پیشتر در روز ۱۳ آبان سال جاری، در یک دادگاه دیگر به اتهام‌های امنیتی محاکمه شده و در انتظار حکم دادگاه است. او همچنین پیش از این به پنج سال زندان محکوم شده بود.

دادگاه جدید داود رضوی در شرایطی برگزار شد که استیو کاتن، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، هفته گذشته در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار دخالت فوری او برای مختومه شدن پرونده قضایی این فعال کارگری شده بود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد