هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق از قوه قضائیه شکایت کرد

هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق در نامه‌ای به آملی لاریجانی،از رفتارهای صورت گرفته با خود در طول دوران بازداشت انفرادی‌اش شکایت کرد.

در بخشی از نامه این روزنامه نگار آمده است: “متاسفم که باید به شما اعلام کنم مبنای برخی رفتارها در قوه قضاییه مشکلات شخصی با افراد است و ای کاش دادستان تهران به جای کینه توزی شخصی با اینجانب و خوش رقصی برای سلسله مراتب خود، مبنای اعمال خود را قانون و آنچه در فقه شیعه و سیره علوی در حوزه قضاوت ملاک است قرار می داد.”

هنگامه شهیدی ۱۹ اسفند ۹۵ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد، شهیدی یک ماه در بازداشتگاه ٢٠٩ نگهداری شده و پس از آن به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تحویل داده شد و به مدت ۶ ماه در انفرادی این نهاد در بازداشت موقت به سر برد.

به گزارش سحام، در بخشی از نامه هنگامه شهیدی آمده است است:

نکته دیگری که بازجوی حفاظت قوه قضاییه در زمان بازداشتم اذعان داشت این بود :”…در بندحفاظت قوه قضاییه(بند٢۴١) تا ٢٨ بار هم تمدید قرار بازداشت موقت در زندان انفرادی سابقه داشته است…” که البته امیدوارم این ادعا از سوی بازجویان حفاظت اطلاعات آن قوه کذب بوده باشد و صرفا یک نوع ارعاب و ترفند ضد حقوق بشری برای اخذ اعتراف دروغین و پرونده سازی بوده باشد.

حال با توجه به صحبت های اخیرتان در جلسه مسئولان قضایی سوال من از شما این است:
– در خصوص پرونده قضایی اینجانب آیا واقعا تمدید قرار بازداشت موقت به صورت انفرادی ماهانه به مدت ۶ ماه برای بازداشت، آن هم برای یک ظن و ادعای دروغ، امری صحیح بود؟

– آیا صدور تامین قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان برای یک “زن بی گناه، مظلوم و بی دفاع ” از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه جای تاسف و تاثر ندارد ؟؟؟

متاسفم که باید به شما اعلام کنم مبنای برخی رفتارها در قوه قضاییه مشکلات شخصی با افراد است و ای کاش دادستان تهران به جای کینه توزی شخصی با اینجانب و خوش رقصی برای سلسله مراتب خود، مبنای اعمال خود را قانون و آنچه در فقه شیعه و سیره علوی در حوزه قضاوت ملاک است قرار می داد.

امیدوارم نامه قبلی اینجانب به شما که از طریق وزیر محترم دادگستری، دو ماه قبل در جلسه شورای عالی قضایی تحویل جنابعالی گردید را بی‌جواب نگذاشته و با توجه به پرونده سازی سراسر کذب دادستانی تهران به جهت حفظ آبروی دستگاه قضایی هم که شده دستور صدور قرار منع تعقیب صادر فرمایید.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد