یک تحقیق مهم درباره وضع مالی کشور: چند مؤسسه مالی غیرمجاز داریم؟

ایلنا به نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

* بانک مرکزی ـ‌هم به‌دلیل ضعف اختیارات قانونی و هم به‌دلایل دیگرـ تا سال ۱۳۹۴ اقدامات جدی و مؤثری درباره عملکرد مؤسسات اعتباری، بانک‌ها و صرافی‌ها انجام نداده است.

* هم‌اکنون از ۳۱ بانک فعال فقط بانک مهر اقتصاد که وایسته به بسیج است بدون مجوز است.

* ۹ مؤسسه اعتباری در کشور مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد پنج مؤسسه دارای مجوز و چهار مؤسسه فاقد مجوز و در شرف ساماندهی هستند.

* سهم موسسات مالی و اعتباری غیربانکی از ۲۵درصد سهم پول کشور، به ۱۰درصد کاهش پیدا کرده است.

* ۱۱۰ صرافی، از مجموع ۶۸۹ صرافی فعال، فاقد مجوز هستند. بانک مرکزی مجوز ۲۲۲ صرافی را تا سال ۱۳۹۵ ابطال کرده است.

* ۲۴۸۹ تعاونی اعتباری در کشور شناسایی شده است، اما تنها ۲۵۷ تعاونی دارای مجوز هستند. ۳۴۳ تعاونی هم در شرف ساماندهی هستند.

* همچنین از ۳۵۲۵ صندوق قر‌ض الحسنه کشور ۱۰۲۸ صندوق غیرفعال یا در حال تصفیه هستند.

* حدود ۷۱درصد از صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند.

* حدود ۸۶درصد از لیزینگ‌ها نیز فاقد مجوز بانک مرکزی، غیرفعال یا درحال تصفیه هستند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد