گرفتن پول زور از ورزشکار؛ می‌گویند ١٥ میلیون بده و به آمریکا برو

عضو تیم ملی تیروکمان در رشته کامپوند گفت: با وجود این که در رکوردگیری تیم ملی نفر اول بودم، اما به خاطر این که نتوانستم برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان ۱۵ میلیون تومان پرداخت کنم، به آمریکا اعزام نشدم.

مجید کیانزاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر چند می‌دانم انتقاد از فدراسیون تیروکمان در شرایط کنونی تبعات زیادی برای من خواهد داشت و احتمال دارد از تیروکمان کنار گذاشته شوم، اما به خاطر دفاع از حق خود، دیگر حاضر به سکوت نیستم.

وی افزود: در انتخابی تیم ملی داخل سالن که چند ماه پیش برگزار شد، ۳ نفر از کمانداران از جمله؛ نیما محبوبی، امیر کاظم‌پور و خود من که در رکوردگیرهای متعدد بالاترین رکورد را به ثبت رساندیم، به تیم ملی دعوت شدیم و قرار بود جزء نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان آمریکا در رشته کامپوند باشیم اما مدیر تیم‌های ملی گفت؛ فعلا پول نداریم که اردو تشکیل دهیم و تیم را به آمریکا اعزام کنیم اگر می‌خواهی در مسابقات قهرمانی جهان آمریکا شرکت کنی باید ۱۵ میلیون تومان پرداخت کنی تا شرایط اعزامت به آمریکا فراهم شود.

عضو تیم ملی کامپوند گفت: چون متاسفانه چنین پولی را نداشتم که پرداخت کنم اسمم از سوی فدراسیون در سایت مسابقات قید نشده بود و متوجه شدم که به جای من و کاظم‌پور که نتوانستیم هزینه سفر را تامین کنیم، اسم نیما محبوبی، مجید قیدی و اسماعیل عبادی به عنوان نفرات تیم ملی کامپوند در سایت مسابقات قرار گرفته است. هر چند متوجه شدم که این نفرات هم هزینه سفر خود را که همان مبلغ ۱۵ میلیون تومان بود، به فدراسیون پرداخت کردند تا در قالب تیم ملی در مسابقات جهانی آمریکا شرکت کنند.

وی ادامه داد: بعد از این که متوجه شدم اسم امیر کاظم‌پور نیز در سایت مسابقات ثبت شده است، با نجاری مدیر تیم‌های تیروکمان تماس گرفتم و گفتم چطور اسم وی نیز در سایت مسابقات هست، اما اسم من که نفر اول در رکوردگیری کامپوند بودم، نیست. او هم به من اعلام کرد اگر بتوانی ۱۵ میلیون تومان فراهم کنی مشکلی برای اعزام نخواهی داشت. متاسفانه با وجود این که از طریق اسپانسر این هزینه را تامین کردم، اما چون در مقطع زمانی اعلام شده نتوانستم پول را فراهم کنم، امکان شرکت در مسابقات را نداشتم. برای من جای تعجب است که آیا برای چنین اعزام‌هایی کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان هیچ پولی را در اختیار فدراسیون قرار نمی‌دهد که فدراسیون کمانداران را مجبور به پرداخت هزینه سفر خود می‌کند.
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد