اتهامات عجیب به نرگس حسینی؛ ١- تشویق به فساد ٢- عدم رعایت حجاب شرعی ٣- تظاهر به عمل حرام

پست فیسبوک نسرین ستوده، وکیل دادگستری درباره نرگس حسینی

امروز به اتفاق همکارم آقای آرش کیخسروی به دادسرای ارشاد مراجعه کردم. مطالعه ی پرونده تعجب مارا برانگیخت: به عملی تا این اندازه ساده، سه اتهام تفهیم کرده اند: 1- تشویق به فساد 2- عدم رعایت حجاب شرعی 3- تظاهر به عمل حرام.

موکلم نرگس حسینی تاکید داشت از عمل خویش پشیمان نیست. اعزام او با چادر گلدار نیز تعجب آور بود. او را تهدید کرده بودند چنانچه چادر نگذارد، از اعزام او به جلسه ی دادگاه جلوگیری به عمل می آورند. عمل کدامیک غیر قانونی است؟ موکلم که از حقوق انسانی اش دفاع کرده است؟ یا مامورانی که بر خلاف قانون، چادر را بر او تحمیل کرده اند؟Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد