دادستان تهران: صدور ١٥٠ کیفرخواست برای متهمان اعتراضات اخیر/محکومیت جاسوس هسته‌ای به ٦ سال حبس

جعفری دولت آبادی، دادستان تهران:
* حکم محکومیت فردی که 9 بار ملاقات با مأمور اطلاعاتی آمریکا داشته و اطلاعاتی در زمینه تحریم‌ها و امور هسته‌ای را به سرویس اطلاعاتی آمریکا و یک کشور اروپایی انتقال داده بود صادر شده است.

* این فرد به شش سال حبس تعزیری و ضبط و استرداد وجوه دریافتی محکوم شده است.

* در حال حاضر 4 نفر در رابطه با اعتراضات اخیر بازداشت می‌باشند و 150 فقره کیفرخواست صادر شده که در نوع خود کار مهمی محسوب می‌شود


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد