سپاه: ابرهای ایران را بارور می‌کنیم

محمد صالح جوکار، معاون پارلمانی سپاه ایران از خریداری و نصب تجهیزات مورد نیاز برای بارور کردن ابرها بر روی هواپیما خبر داد.

به گزارش بی بی سی به نقل از ایسنا، جوکار افزود: "با وجود اینکه اعتباری به نیروی هوافضای سپاه برای بارور کردن ابرها اختصاص نیافته، هوافضای سپاه اعلام کرده که به دلیل مشکلات در حوزه کم آبی و بارش بسیار کم نزولات آسمانی آمادگی دارد که نسبت به بارور کردن ابرها اقدامات لازم را انجام دهد."

معاون پارلمانی سپاه ایران همچنین گفت که برخی از موادی که برای تزریق به ابرها برای بارور کردن لازم است نیز توسط سپاه خریداری شده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد