روزنامه «جمهوری اسلامی»: بعضی از اممان جمعه بلندگوی افراد فرصت طلب یا مجموعه‌های قدرت طلب شده‌اند

نماز جمعه، یکی از بهترین امکانات فرهنگی است که اگر از آن به درستی استفاده شود به تنهائی چند برابر دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی امروز ما که هر سال هزارها میلیارد تومان صرف آنها می‌شود، کارائی و اثرگذاری دارد.

به گزارش ایسنا در ادامه سرمقاله امروز «جمهوری اسلامی» آمده است: بعضی از امامان جمعه علم لازم را برای تصدی این منصب ندارند، بعضی دیگر فاقد درک لازم از مصالح جامعه و منافع ملی هستند و بعضی دیگر بلندگوی افراد فرصت طلب یا مجموعه‌های قدرت طلب شده‌اند.

اینها البته بخشی از امامان جمعه هستند، بخش دیگر از امامان جمعه افرادی عالم، مهذب، صاحب درک، مستقل و آگاه به مصالح و دلسوز منافع ملی هستند. در این میان، آنچه موجب نگرانی است این است که وجود گروه اول موجب بی‌اعتبار شدن سنگر نماز جمعه می‌شود و جایگاه مهم و مقدسی را که باید خط دهنده باشد به خط گیرنده و بلندگوی سفارشات و فرمایشات تبدیل کرده است.

علت کاهش شرکت کنندگان در نماز جمعه‌ها همین است و این کاهش به همان اندازه که برای دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خوشحال‌کننده است برای دوستان انقلاب و علاقمندان به نظام جمهوری اسلامی نگرانی آفرین است.

ما نماز جمعه را پرجمعیت، پرصلابت و تاثیرگذار می‌خواهیم نه تاثیرپذیر.

نماز جمعه باید وحدت آفرین باشد نه وحدت شکن، نماز جمعه باید مدافع افراد خدوم باشد نه مهاجم به آنان، نماز جمعه باید جایگاه النصیحه لامه المسلمین باشد و هیچ چیز را بر منافع مردم و مصالح اسلام ترجیح ندهد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد