پاره کردن بنر ٢٢ بهمن توسط یک سگ باهوش


وقتی جادوی آخوندی باطل شود سگها هم در میابند که این حکومت رفتنی است. ( پاره کردن بنر ۲۲ بهمن توسط یک سگ)
فراموش نکنید همین نظام با تزریق اسید و شلیک گلوله و راههای مختلف این وفادار ترین دوستان انسان را به بدترین شکل کشتندCopyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد