ورزشکاران ایران و کره شمالی از دریافت تلفنهای هوشمند در بازیهای المپیک زمستانی به دلیل تحریمها منع شدند

ورزشکاران ایران و کره شمالی از دریافت تلفنهای همراه هوشمند در بازیهای المپیک زمستانی منع شدند. سخنگوی کمیته المپیک زمستانی کره جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفته دلیل این تصمیم تحریمهای سازمان ملل علیه این دو کشور است.

به گزارش رادیو فردا، شرکت سامسونگ چهار هزار دستگاه تلفن هوشمند را به کمیته المپیک زمستانی کره جنوبی اهدا کرده تا در میان وزرشکاران و مقامات رسمی المپیک توزیع شود.

اما به گزارش خبرگزاری فرانسه تلفنهای اهدا شده که قیمت آنها حدود ۹۰۰ دلار است می تواند جزو اشیاء لوکسی بحساب آید که تحریمهای سازمان ملل شامل آنها می شود. مقامات المپیک ایران و کره شمالی تا کنون واکنشی به این تصمیم برگزار کنندگان المپیک زمستانی در کره جنوبی نشان نداده اند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد