هر ثانیه ٣٦٠ مترمربع از جنگل‌ها تخریب می‌شود

به گزارش روزنامه شهروند، این آماری است که دلاور حیدرپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرده است. آمارها نشان می‌دهد که در هرثانیه ٣٦٠ مترمربع از سطح جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب می‌شود. در هر ٥‌سال، یک‌میلیون هکتار از جنگل‌های ایران نابود می‌شود. به‌ گفته رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هر روز ٤٠‌هزار هکتار از جنگل‌های شمال تخریب کمی و کیفی دارد.

آنگونه که جعفر اطمانی، نخستین فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده است؛ مازندران تقریبا دیگر ساحلی ندارد و تنها ٤‌درصد سواحل شمالی کشور آزاد است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد