مرتضی افقه, اقتصاددان: حرف دولتی ها در مورد خط فقر بیطرفانه نیست/ جامعه کنونی ایران در نابرابری های اقتصادی غرق شده است

مرتضی افقه معتقد است؛ اظهارات دولتی ها در ارتباط با خط فقر ملی با واقعیت های زندگی مردم همخوانی ندارد.

مرتضی افقه (اقتصاددان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با ادعای دولتی ها در مورد خط فقر ملی گفت: توزیع ناعادلانه ثروت و نابرابری اقتصادی آنقدر شدید است که جامعه به هیچ وجه نمی تواند چنین اظهاراتی را باور کند.

این استاد دانشگاه که عقیده دارد ادعاهای دولتی در مورد شاخصی مثل خط فقر را نباید ملاک درنظر گرفت، گفت: اقتصاددانان دولتی به دلیل گرایش و تعلق خاطری که دارند، معیار بیطرف و مستقلی برای اظهار نظر در مورد شاخص مهم خط فقر نیستند.

وی ادامه داد: جدا از این، در شرایطی که اقتصاددان های مستقل برای یک خانواده، خط فقر را تا حدود سه میلیون تومان در ماه محاسبه کرده اند، ادعاهای اخیر دولتی ها در مورد خط فقر ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی تعجب برانگیز و حتی بی معنی است.

این اقتصاددان گفت: این افراد اگر خود را اهل مطالعه و تحقیق می دانند، باید هرچه زودتر به افکار عمومی توضیح دهند که چطور خط فقر را محاسبه کرده اند.

افقه گفت: متاسفانه شمار قابل توجهی از اقتصاددان های کشور به شکل عجیبی از گزارش های اقتصادی سازمانهای جهانی حرف شنوی دارند، این تبعیت کورکورانه هم در میان اقتصاددان های راستگرا و هم در میان اقتصاددان های طیف نهادگرا به شدت شایع است.

وی گفت: این افراد عادت کرده اند هر معیار یا شاخص اقتصادی جدیدی که از سوی موسسات جهانی ارائه می شود را به صورت چشم بسته در مورد ایران بپذیرند، در حالی که در علم اقتصاد کسی قادر به اجتهاد است که بتواند گزارش های جهانی اقتصادی را با واقعیتهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه تطبیق دهد.

وی افزود: به جرائت می گویم که بیشتر پیش بینی های سازمانهای جهانی در مورد آینده اقتصاد ایران، محقق نمی شود زیرا این موسسات درکی از شرایط خاص جامعه ایران ندارند.

وی گفت: جامعه کنونی ایران آنقدر در نابرابری های اقتصادی غرق شده است که کسی حرف های مسئولان و اقتصاددانان دولتی در مورد خط فقر ۶۰۰ هزار تومانی را باور نمی کند. افکار عمومی باید چنین ادعایی را در زندگی روزانه خود لمس بکند در غیر اینصورت از نظر مردم، دولتی ها به آمارسازی و دروغ پردازی متهم خواهند شد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد