محکومیت نخبه آبادانی به یک سال و نیم حبس

ایران وایر:
مریم دلباری روزنامه نگار و از نخبگان ادبی آبادان به بهانه ارتباط با دراویش گنابادی به یک سال و نیم حبس تعزیری و تبعید به بوشهر محکوم شد.

خانم دلباری که سه سال سرپرستی حوزه هنری آبادان را بر عهده داشت و نویسنده کتابهای متعددی در حوزه ادبیات است، این حکم را پس از دو سال فشار مداوم اداره اطلاعات آبادان، اخراج از اداره آموزش و پرورش شهر و البته از هم پاشیده شدن زندگی خانوادگی خود دریافت کرد.

او نویسنده هشت جلد کتاب، و جمع آوری های متعدد است که از جمله آنها می توان به مجموعه داستان «بازمانده»، «مجموعه داستان «نفت»، مجموعه داستان «پایتخت پنجره ها»، مجموعه شعر «پشت پلک خاطره» و چند تالیف دیگر در حوزه ادبیات و شعر است.

برگزاری نخستین جشن کتاب آبادان ، برگزاری مسابقات کتاب خوانی جشن هفته کتاب، داوری جشنواره شعر و داستان دانش آموزی ،جشنواره داستانی سفیر قلم آبادان و داوری جشنواره ادبی قلم شهرزاد، دیگر فعالیت های فرهنگی خانم دلباری در سالهای اخیر بوده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد