سخنگوی پیشین وزارت‌خارجه آمریکا : ایران بمانند یک بمب ساعتی است/ رژیم ایران قادر نخواهد بود در قدرت باقی بماند

سفیر آدام ارلی، سخنگوی پیشین وزارت‌خارجه آمریکا در مقاله‌یی که روز شنبه 21بهمن در فاکس‌ نیوز درج شده با عنوان رژیم ایران به احتمال قوی قادر نخواهد بود در قدرت باقی بماند نوشت: «دیکتاتوری ... که امروزه بر ایران با مشت آهنین حاکمیت می‌کند، به احتمال قوی قادر نخواهد بود تا مدت بیشتری در قدرت بماند.

هم‌اکنون ایران بمانند یک بمب ساعتی است که بدون تغییرات بنیادین و رفرم های دگرگون‌ساز اقتصادی منفجر خواهد شد.

و این در دست آخوندهای حاکم نیست که این تغییرات بنیادی را به وجود آورند... هرگز رژیم مذهبی ایران براحتی از قدرت دست نخواهد کشید. چون با شرایط خود را سازگار می‌کند. رهبران آن با ترفندهای مختلف، بازداشتهای گسترده یا آدم کشی راه خود را از میان تلاش های اخیر شهروندان ایرانی برای براندازی این حاکمیت، باز نگه داشته‌اند.

اما این بار به نظر می‌رسد شرایط متفاوتی هست. رژیم ایران به سرعت به پرتگاه ورشکستگی مالی کشیده می‌شود و اصلاحات کوتاه مدتی که از سر استیصال انجام می‌دهد، نمی‌تواند آن را ناپدید کند.

طی آخرین هفته سال 2017 و هفته اول سال جاری دهها هزار ایرانی در 142شهر در سراسر کشور بپاخواستند و خواستار پایان بخشیدن به حاکمیت سرکوبگرانه آخوندها شدند که از سال 1979 بر آنها جبر شده است. همان‌طور که رژیم ایران در قیام های سالهای 1999و 2009، به‌طور وحشیانه‌ای، چالش در برابر قدرت خود را سرکوب نمود...

سیستم بانکی رژیم ایران ورشکسته است. داراییهای غیرنقدینگی 40تا 50درصد از کل داراییهای بانکی را تشکیل می‌دهند. فروپاشی مؤسسات وام‌دهیهای خصوصی در سال 2017، سپردههای میلیونها سپرده‌گذار کوچک را از بین برد.

کارشناسان بانکی تخمین می‌زنند که سازماندهی مجدد کامل ترازنامه 700میلیارد دلاری بانکداری ایران از 180میلیارد دلار به 200میلیارد دلار یا 50درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور خواهد رسید.

تظاهرات در ماه دسامبر و ژانویه منعکس‌کننده تاثیرات این عوامل بود. از 28دسامبر تا 12ژانویه، اعتراضات در 31استان صورت پذیرفت. در شهرهايى که حداقل یک تظاهرات اعتراضی برگزار شد، 73درصد از آنها جمعیتی کمتر از 380،000نفر داشتند. و 25درصد جمعیت کمتر از 105،000بود. این چه چیزی به ما می‌گوید؟. این بیانگر خشم عموم مردم علیه یک اقتصاد ورشکسته را نشان می‌دهد که به بدتر شدن استانداردهای زندگی می‌انجامد. " مطالعات انجام شده شورای ملی مقاومت ایران در سال 2017 نشان داد که از سال 2005تا 2015، تولید ناخالص داخلی کشور 12درصد کاهش یافت. درآمد سرانه یک‌سوم کاهش یافته است. و تورم با 176درصد بطور شوکه‌کننده ای افزایش یافت. در طول سال گذشته، ارز ایران (ریال) بیش از 10درصد ارزش خود را از دست داده است...

بنیادها و بنگاههای اقتصادی تحت کنترل مستقیم خامنه‌ای، دو سوم تولید ناخالص داخلی رژیم ایران را تشکیل می‌دهند. خامنه‌ای همچنین دو سوم بودجه کشور را تحت کنترل دارد. او از این منابع برای تأمین مالی سازمانهای امنیتی و اطلاعات تحت نظارت خودش، برنامه‌های موشکی هسته‌یی و بالستیک ایران و ارتش های نیابتی در عراق، سوریه، لبنان و یمن استفاده می‌کند...

تظاهرات اخیر ایران نشان داد که کشور همان‌طور که بسیاری از پیش متوجه آن شده بودند، به یک نقطه عطف ضد انقلاب[اسلامی] نزدیک می‌شود. اگر اقتصاد پاشنه آشیل رژیم باشد، ایالات متحده باید فشار اقتصادی را افزایش دهد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد