در همين رابطه


ولایتی: آنها که میگویند در سوریه چه کار میکنید، جاهل هستند

مشاور رهبری در امور بین‌الملل گفت: ارتباط بین ایران و جهان اسلام به قدمت تاریخ اسلام طولانی است.

به گزارش ایسنا، ‌ علی‌اکبر ولایتی صبح روز پنج‌شنبه در مراسم گرامیداشت یاد عماد مغنیه در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به گسترده شدن جریان مقاومت در منطقه و پیروزی‌های اخیر آن، در مورد برخی از شبهات که بعضا در جامعه مطرح می‌شود، گفت: زمزمه‌هایی بعضا می‌شود مبنی بر اینکه ما چه کار به مجموعه‌ای چون سوریه، عراق و لبنان داریم و چرا به مسائل آنها توجه می‌کنیم و ما باید به ایران بپردازیم. این صداها، صداهایی است که توسط مزدوران به کار گرفته می‌شود، توسط افراد جاهلی که متوجه نیستند چه می‌گویند بیان می‌شود. اینها اقلیت‌های ناچیزی هستند که این سخنان را مطرح می‌کنند.

ولایتی با اشاره به شکست‌های اخیر جریان‌های تکفیری و داعش در منطقه توسط جریان مقاومت، گفت: اگر تلاش‌های جریان مقاومت نبود اکنون بغداد، دمشق و حتی تا حدودی بیروت در دست داعش و امثال داعش بود.

وی گفت: امید است که هر چه زودتر ریشه لکه ننگین اسرائیل برچیده شود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد