در همين رابطه


ادعای رئیس سازمان امور اجتماعی: بیش از ٩٥ درصد زنان به حجاب و عفاف معتقدند

رئیس سازمان امور اجتماعی ادعا کرد: «براساس پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها بیش از 95 درصد زنان و دختران به حجاب و عفاف اعتقاد دارند و پایبند هستند.»

به گزارش ايلنا، تقی رستم وندی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی وزارت کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به دستگیری برخی از دختران در خیابان انقلاب به دلیل برداشتن حجاب آیا وزارت کشور قصد ورود به این قضیه را دارد یا خیر گفت: «بحث عفاف و حجاب یک مقوله فرهنگی است، حجاب و عفاف قانون کشور ماست.»

او ادامه داد: «برخی افراد که اقدام به برداشتن حجاب می کنند، انگیزه سیاسی داشته که مراجع قضایی این موارد را بررسی می‌کنند، اما برخی افراد بر اساس مبانی فکری و اعتقادی که دارند دست به این اقدام می زنند و باید در خصوص این افراد از روش‌های ارشادی و فرهنگی استفاده شود.»

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور مدعی شد: «براساس پیمایش ها و نظرسنجی ها بیش از 95 درصد زنان و دختران به حجاب و عفاف اعتقاد داشته و پایبند هستند و موارد اندکی هستند که در این زمینه مشکل دارند و با کار فرهنگی عمیق می توان این موارد را کاهش داد.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد