واکنش نوریزاد به سخنان مخملباف در باره رضا پهلوی

دماوند، محمد نوریزاد، فعال سیاسی و از امضاکنندگان نامه ۱۵ نفره رفراندوم، با انتقاد از سخنان محسن مخملباف، یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه علیه شاهزاده رضا پهلوی، گفته که این حق مردم ایران است که در یک «همه‌پرسی بزرگ و ملی» بین نظام پادشاهی و جمهوری، یکی را انتخاب کنند.

نوریزاد در فیسبوک خود و خطاب به فردی که نظر او را درباره سخنان مخملباف پرسیده، نوشته است: «من و شما و دیگرانی چون رضا پهلوی که هر یک از ما ایرانی هستیم و نه دزدی کرده‌ایم و نه آدم کشته‌ایم، بعنوان یک ایرانی حق داریم به تناسب کارآییمان، در آینده ایران سهم خود را بیازماییم. این به انتخاب مردم مربوط است که در یک همه پرسی بزرگ و ملی، نوع حکومت آینده خود را مشخص کنند. که پادشاهی بخواهند یا جمهوری.»

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه خودش با «جمهوری دموکراتیک و سکولار» موافق است، افزوده که «فردا اگر مردم در نوع حکومت دلخواهشان، بر جمهوریت تأکید ورزند، نظام پادشاهی می رود و در دل تاریخ گم می شود. اما در همان جمهوریت نیز شخص من و شما و رضا پهلوی و هر فرد لایق و کاردان، می توانیم کاندیدای ریاست جمهوری شویم.»

نوریزاد با تاکید بر «حق رضا پهلوی» به عنوان «یک ایرانی» در «انتخاب کردن و انتخاب شدن» نوشته است: «اشتباه آقای مخملباف در این است که گمان می کند آقای رضا پهلوی که بیاید، با پادشاهی از پیش تضمین شده‌اش می‌آید. نخیر، رضا پهلوی می‌آید که در کنار دیگران، انتخاب شود.

پیش از محمد نوریزاد، حشمت طبرزدی، یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه رفراندوم نیز از سخنان محسن مخملباف علیه شاهزاده رضا پهلوی انتقاد کرده بود.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد