اکبر اعلمی: باهنر وحداد عادل کلیت مجلس هفتم و دیوان محاسبات را به استخدام احمدی نژاد در آورده بودند

* محمدرضا باهنر در نشست انجمن اسلامی مهندسین خراسان رضوی در مشهد با اشاره سخنان رهبری، خطاب به محمود احمدی نژاد گفت:
« ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار ظرف آن هشت سال نفت فروختیم حالا یک یارانه ای هم برقرار و مسکن مهری هم ساخته شد، اما امروز حقوق کارکنانمان را نمی‌توانیم بدهیم.

در آن هشت سال وزارت نفتی که با ۸۰ هزار نفر می‌تواند اداره شود به یکباره ۱۰۰ هزار نیروی جدید استخدام کرد و قس علی هذا، اما حالا آقا اپوزیسیون نظام شده است.

اگر روزی یک صدم تشری که حضرت آقا به این آقا زدند خدای نکرده به من می زدند آرزو می کردم که اصلا زنده نباشم.»

* جناب باهنر اگر محمود احمدی نژاد تا این حد بد و غیرقابل تحمل است که اینک آرزوی نابودی او را در سر دارید، من هم اگر جای شما و حداد عادل بودم، روزی هزار بار آرزوی مرگ می کردم که اصلا زنده نباشم و یا دستکم عطای سیاست را به لقایش می بخشیدم و برای همیشه از دنیای سیاست کنار می کشیدم، زیرا این حداد عادل و شما بودید که به عنوان رئیس و نائب رئیس مجلس هفتم، تمام قد در خدمت منویات احمدی نژاد بودید و کلیت مجلس هفتم و دیوان محاسبات آنرا بطور تمام و کمال به استخدام احمدی نژاد درآورده بودید و مانع از طرح تحقیق و تفحص از هزینه های فاقد سند شهرداری در زمان تصدی او در شهرداری شدید و در قبال طرح سوال اینجانب و سایر دوستانم از رئیس جمهور وقت و تذکراتی که باو می دادم و نیز سوالاتم از وزرای دولت احمدی نژاد کارشکنی می کردید و این حمایت های کورکورانه آنروز خود را عین بصیرت و انتقادات و مخالفت های ما و سایر منتقدین نسبت به عملکرد ناصواب وی در آنروزها را مصداق بی بصیرتی می خواندید!!


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد