کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران تشکیل شد

دکتر مجید سرسنگی ، معاون فرهنگی دانشگاه تهران:

* کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران تشکیل شده است.

* تلاش ما در دانشگاه بر این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانیم با همکاری مسئولین ذی‌ربط شرایط بازگشت سایر دانشجویان بازداشتی به دانشگاه و خانواده‌های آن‌ها را فراهم کنیم.

* خوشبختانه اقدامات خوب و ثمربخشی در این راستا انجام شده و در چند روز گذشته تعدادی از این دانشجویان نیز آزاد شده‌اند و تلاش‌ها برای آزاد شدن دیگر دانشجویان ادامه دارد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد