تکلیف حقوق شهروندی دانشجویان بازداشتی چیست؟

کامبیز نوروزی
سايت جماران:

«در اخبار است که حدود ۹۰ دانشجو در روزهای گذشته بازداشت شده اند . اطلاعات رسمی دقیق و مقنعی از مرجع بازداشت و دلایل بازداشتها منتشر نشده است . بعضی با نگرانی گفته‌اند این تعداد رو به افزایش است. همین موجب سؤال است که در زمانی که کشور به شدت نیازمند احساس آرامش و اجرای دقیق قانون است این بازداشتها چرا و به چه دلیل اتفاق افتاده اند. طبیعی است که جامعه دانشجویی و خانواده‌های دانشجویان بازداشت شده، در نگرانی از آثار و عواقب این بازداشت‌ها باشند. اما کسی و جایی خود را متعهد به رفع این نگرانی‌ها، که با آزاد کردن سریع دانشجویان به بهترین شکل اتفاق می افتد، نیست.

در این بین معلوم نیست چرا دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی سخنی نمی‌گوید. معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم، که به لحاظ تخصصی مرتبط ترین بخش نهاد با این نوع موضوعات است، ساکت و منفعل است و مثل اغلب اوقات هیچ توجهی به تعهد قانونی و اخلاقی خود در این نوع موارد ندارد.

می‌دانم که این دو دستگاه، و سایر دستگاه‌های قوه مجریه، هیچ اختیار قانونی برای بازداشت یا آزادی دانشجویان یا دیگر موارد ندارند. اما لااقل می‌توانند یک کلمه حرف بزنند و چیزی بگویند که مردم دلشان خوش باشد که کسانی هم هستند که به فکر حقوق ایشان‌اند. اینها عافیت طلبانه نشسته‌اند و در عین بی توجهی انگار توقع دارند همه کارها را شخص رئیس جمهور انجام دهد. این نیست. بخش‌هایی مثل دستیاری ویژه رئیس جمهور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اگر کمترین تعهدی به تخصص و کار خود داشته باشند موظفند لااقل در سطح تبیین و توضیح حقوقی این اقدامات چیزی به مردم بگویند که مثلاً دلیل بازداشتها چیست و مرجع بازداشتها کجاست و چگونه دانشجویان و خانواده هایشان می‌توانند از حق دفاع خود بهره مند شوند و….

معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستیاری ویژه حقوق شهروندی رئیس جمهور، ضمن احترام به متصدیان این دو سمت، کمترین مسئولیت و تعهد را از خود نشان داده‌اند و عمیقاً مایه تأسف است. در این قبیل سمتها، بی مسئولیتی بدترین و زشت ترین چیز است.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد