اخباری در باره بازداشت احتمالی احمدی نژاد

روزنامه القدس العربی چاپ لندن به نقل از "منابع معتبر در تهران" مدعی شد احمدی‌نژاد در خلال سفر به شیراز بازداشت شده است.

شبتاب نیوز نیز نوشت: بست نشینی های یاران احمدی نژاد در حضرت شاه عبدالعظیم اسباب خشم بیت رهبری و سپاه و اطلاعاتی ها شده است.

گزارشهای رسیده حکایت ازآن دارد که به دستور ولی فقیه، احمدی نژاد در حین آخرین سفر به شیراز دستگیر و به نقطه نامعلومی انتقال یافته است!

روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی خواستار بازداشت احمدی نژاد شده و می نویسد: وقتی یک مقام عالی رتبه نظامی از پایان یک فتنه گسترده و خطرناک سخن می‌گوید، قاعدتاً افکار عمومی انتظار دارد با همین سرعت و قاطعیت، فتنه سازان هم معرفی شوند.

آنچه این روزها در کشور گذشت، بیشتر به تئاتری شباهت داشت که آغاز و پایانش را یکی نوشته باشد تنها تفاوتی که با ماجراهای گذشته دارد این است که در تور پهن شده توسط دشمنان نظام ماهی درشتی به دام نیافتاد و آن فردی که ظن و گمان همه بزرگان و فتنه شناسان به او بود و برایش خط و نشان می‌کشیدند، همین روزها به خوزستان رفته و باز سخنرانی و افشاگری کرده که من تا آخر ایستاده ام! پس لاجرم باید گفت: پیدا کنید پرتقال فروش را!

فیلم زیر: آخرین سخنرانی کوتاه شده احمدی نژاد در بوشهر


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد