در همين رابطه


رئیس دفتر خامنه ای: شما ائمه جمعه سپاهیان امام زمان و افسران عالی‌رتبه رهبری هستید

آخوند محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر علی خامنه ايی امروز گفت:«این‌ها در فتنه اخیر پیروزی را برای خود مسلم می‌ دانستند و این کشورهای احمقی که به این‌ها کمک می‌ کردند، برای خود برنامه‌هایی داشتند.»

وی افزود: «ائمه جمعه، افسران بلندپایه خط اول مقابله با آشوبگران و منافقین هستند.»

اين آخوند مدعی شد: «این نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی آب در لانه موش ریخته است و بیداری اسلامی در کشورهای مظلوم در حال رشد است.»

محمدی گلپایگانی گفت: «شما ائمه جمعه سپاهیان امام زمان و افسران عالی‌رتبه رهبری هستید و رهبری برای تک‌ تک شما دعا می‌ کند و قدر خود را بدانید.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد