انفجار در نفت‌کش ایرانی گرفتار در دریای چین

وزارت حمل‌و‌‌نقل چین از وقوع انفجار در نفت‌کش ایرانی واقع در دریای چین خبر داد.

بر اساس اعلام این وزارت‌خانه کشتی‌های اورژانسی که در حال تلاش برای خاموش کردن‌ آتش بودند به دلیل وقوع این انفجار به دلیل حفظ فاصله ایمنی مجور به عقب‌نشینی از صحنه آتش‌سوزی شده‌اند/اسپوتنیک


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد