اطلاعات.نت
 

دادستان دیوان محاسبات: در پرونده دانشگاه ایرانیان ١٦ میلیارد تومان به حساب احمدی نژاد و بقایی واریزشده بود


 دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: در پرونده دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت و به حساب مشترک محمود احمدی نژاد و حمید بقایی واریز شده بودکه در همان زمان حساب شخصی را توقیف و پول پس گرفته شد اما تخلف و وصف مجرمانه سرجای خود باقی ماند.

به گزارش خانه ملت، فیاض شجاعی در گفت و گویی افزوده: در پرونده این دانشگاه 16 میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت شده و به یک حساب حقیقی شخصی واریز شده بود.

وی تصریح کرد: در واقع این پول به حساب مشترک احمدی نژاد و بقایی واریز شده بود که یک حساب مشترک توسط این دو فرد با دو امضاء باز شده بود که براین اساس از حساب دانشگاه ایرانیان مبلغی برداشت و به حساب شخصی این دو نفر واریز شد.

دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: در همان زمان حساب شخصی را توقیف کرده و پول پس گرفته شد اما تخلف و وصف مجرمانه سرجای خود باقی ماند.

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: آراء صادره در دیوان محاسبات در هیچ مرجع دیگری قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست.

 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست