اطلاعات.نت
 

مادر ریحانه جباری در مقابل رسانه ها، علیه شاهرودی اعلام جرم کرد


 قدمی جدید در محاکمه و بازداشت هاشمی شاهرودی در آلمان
مادر ریحانه جباری (دخترش در زمان شاهرودی اعدام شد) در مقابل رسانه ها، علیه شاهرودی اعلام جرم کرد و نامه ریحانه به شاهرودی را خواند.


 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست